Programmas svarīgākie elementi

Programmas svarīgākie elementi

1. Skolotāji

Skolotāji ir programmas centrālās personas.

Skolotāji:

  • var būt bez iepriekšējas pieredzes badmintonā;
  • var patstāvīgi un neatkarīgi izmantot programmas resursus, lai plānotu un pasniegtu badmintona nodarbības;
  • var apmeklēt vienas dienas (8 stundu) apmācību kursu skolotājiem, kas vēlas izmantot Shuttle Time;

Dažiem skolotājiem būs jau iepriekšēja pieredze badmintonā – viņi var būt redzējuši sacensību līmeņa spēles, vai spēlējuši paši. Daži skolotāji jau būs mācījuši badmintonu iepriekš. Savukārt citiem skolotājiem šī apmācību programma būs pirmā pieredze ar badmintonu.

2. Bērni

Daļa bērnu jau zinās par badmintonu – kas spēlējot pagalmā vai sporta zālē. Citiem bērniem šīs nodarbības būs pirmā pieredze badmintona spēlēšanā.

Bērni var:

  • sekmīgi apgūt badmintonu neatkarīgi no vecuma un spēju līmeņa;
  • apgūt vienkāršākās badmintona prasmes pildot nodarbību vingrinājumus;
  • arī attīstīt vispārējo fizisko sagatavotību ‘mācoties badmintonu’ ar programmā iekļautajām aktivitātēm.

3. Programmas atslēgas cilvēki

Programmas sekmīgu ieviešanu nodrošina šādu atslēgas cilvēku zināšanas un pieredze. Katram no tiem ir sava loma programmas realizēšanā.

Koordinators
Galvenais Shuttle Time programmas virzītājs katrā valstī. Koordinē programmas ieviešanu nacionālā līmenī.

ShuttleTime treneri un instruktori
Cilvēki, kuri pārzina ShuttleTime programmas materiālus. Parasti tie ir badmintona treneri vai sporta skolotāji ar lielāku pieredzi badmintonā.

Skolu sporta skolotāji
Atbildīgi par badmintona nodarbību vadīšanu skolās. Viņi var būt bez iepriekšējas badmintona pieredzes.

Bērni
Vecumā no 5-15 gadiem. Programmā ietvertās aktivitātes ir piemērotas 5-15 gadus veciem bērniem. Programma sniedz ievadu badmintonā kā sporta veidā visai dzīvei.