Aicinājums pieteikties uz BEC tiesnešu semināru

Aicinājums pieteikties uz BEC tiesnešu semināru

14.martā ir beidzamais brīdis, kad Latvijas badmintona federācija var pieteikt kandidātus uz Eiropas badmintona konfederācijas (BEC) rīkoto paaugstinājuma tiesnešu semināru, kas notiks Jelgavā, starptautiskā badmintona turnīra “Yonex Latvia International” laikā no 1. līdz 4.jūnijam.

Semināra dalībniekiem tā būtu iespēja iegūt gan praktiskās iemaņas turnīra tiesāšanas laikā, gan arī teorētiskās zināšanas par tiesāšanu. Seminārs ir kā obligāts priekšnoteikums, lai pēcāk kārtotu BEC akreditēta paaugstinājuma tiesneša akreditācijas eksāmenu.

Seminārs ir bezmaksas. Semināra dalībniekiem tiks nodrošināta iespēja nakšņot viesnīcā Jelgavā, kā arī ēdināšana.

Semināra dalībniekiem ir jābūt ar priekšzināšanām tiesāšanā, kā arī angļu valodas zināšanām tādā līmeni, lai varētu saprasties ar instruktoru un citiem semināra dalībniekiem.

Comments are closed.