Latvijas badmintona federācijas biedru sapulcē rezumē 2016.gadā paveikto

Latvijas badmintona federācijas biedru sapulcē rezumē 2016.gadā paveikto

2017.gada 23.martā notika Latvijas badmintona federācijas ikgadējā biedru sapulce. Tika apstiprināts LBF vadības ziņojums un grāmatvedības gada pārskats, kā arī LBF valdes locekļu un struktūrvienību vadītāju ziņojumi. Sapulce notika badmintona spēlētājam un tiesnesim Kārlim Ērglim piederošajā viesnīcā “Jakob Lenz”.
Latvijas badmintona federācijā šobrīd ir reģistrēts 21 biedrs, biedru sapulcē bija pārstāvji no 16 biedriem. Nebija pārstāvēts Siguldas badmintona klubs, Inčukalna novada dome, Valkas badmintona klubs “Lotos”, Jēkabpils badmintona klubs “Smash”, Pamatskola „Rīdze”, savukārt Talsu klubs “9 pakalni” vēl nebija noformējis visus ar iestāšanos saistītos dokumentus, tāpēc vēl nebija uzskatāms par federācijas 22.biedru. Atgādinām, ka federācijas biedri var būt tikai juridiskas personas, kuru darbība ir saistīta ar badmintonu.

Šogad nenotika LBF valdes locekļu vēlēšanas, jo LBF valde 2014.gadā tika ievēlēta uz 4 gadu periodu. Nākamās LBF valdes vēlēšanas ir ieplānotas 2018.gadā, paredzot, ka jaunievēlēto valdes locekļu pārziņā būs noteikta darbības jomā. 

Lai gan iepriekš valdes locekļu atbildība nebija konkrētu definēta, taču esošās valdes locekļi ir savā starpā sadalījuši darbības jomas un pār tām atskaitījās biedru sapulcē ziņojumu veidā.

LBF valdes loceklis Elmārs Pitura ziņoja par Ētikas komisiju, par veterāniem un tautas sportu 2016.gadā valde pieņēma lēmumu par naudas sodu piemērošanu nesportiskas rīcības gadījumos. Elmārs Pitura arī ziņoja, ka badmintona spēlē arī Bauskā, Uzvarā, Gulbenē, Tirzā, Preiļos.

LBF valdes loceklis Mārtiņs Kažemaks ziņoja par reitingu un Badminton.lv mājas lapas darbību. Gada sākumā datu bāzē bija reģistrēti 1682 spēlētāji, 326 ar aktīvām licencēm. 2016.gadā Latvijas reitinga sistēmā tika reģistrēti rezultāti no 62 turnīriem, tai skaitā 15 BWF reitinga turnīri pieuagušajiem, junioriem un jauniešiem. Interneta lapa Badminton.lv 2016.gadā tika skaitīta 60000 reizes, un tas ir 2 reizes vairāk nekā 2014.gadā. Bez aktualitātēm populārākās lapas ir Reitings (20,5%) un Kalendārs (12%).

LBF valdes loceklis Gunārs Lūsveris ziņoja par sadaļas “Tieneši” izveidošanu Badminton.lv lapā, kur iespējams redzēt arī statistiku par Latvijas tiesnešu darbu gan Latvijā, gan ārzemēs. Apsveicami, ka 2016.gadā 10 Latvijas tiesneši ir tiesājuši BWF reitinga turnīrus, tai skaitā Lietuvā, Igaunijā, Kiprā, Krievijā, Dānijā, Spānijā.

LBF valdes loceklis Arņis Šefers ziņoja par Latvijas badmintonistu sportiskajiem sasniegumiem, īpaši akcentējot Latvijas līdzdalību Eiopas čempionātā četrās kategorijās un Kristīne Šeferes izcīnīto dalīto 9.vietu. Tika pieminēta arī Latvijas U19 izlases piedalīšanas Pasaules junioru čempionātā.

Atlētu komisijas vadītājs Viesturs Bajārs informēja par 2016.gadā izveidotās Atlētu komisijas darbu. Tika apzināts spēlētāju viedoklis par BWF ierosināto eksperimentu spēlēt nevis 2 uzvarētus setus līdz 21 punktam, bet 3 uzvarētus setus līdz 11 punktiem. Atlētu komisijas viedoklis tika apzināts un ņemts vērā arī izstrādājot Latvijas čempionāta nolikumu. 

LBF ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds savā ziņojumā pieminēja pieaugušo sponsoru, publikāciju, turnīru un spēlētāju skaitu, kā arī akcentēja ieguvumus no “Shuttle time” badmintona inventāra projekta, jo badmintonu ir reklamējuši gan vairāki pašvaldību vadītāji, gan ministri. Badmintona inventārs ir izdalīts jau 60 skolās.

2016.gadā ir būtiski pieaudzis Latvijas badmitona federācijas apgrozījums, sasniedzot nepilnus 70000 eiro. 2016.gadā 32000 eiro Latvijas badmintona federācija saņēma valsts budžeta dotācijās no Latvijas Olimpiskās komitejas un Latvijas sporta federāciju padomes, bet 3000 eiro no Rīgas, Jelgavas un Valkas pašvaldībām. 15600 eiro tika apgrozīti badmintona turnīrā Yonex Latvia International, 2500 eiro Latvijas IV Olimpiādes badmintona turnīrā. Būtiski ir pieaudzis arī finansējums no Pasaules un Eiropas badmintona federācijām: 3500 eiro projekta finansējums tika saņemts no Pasaules badmintona federācijas par Latvijas U19 komandas līdzdalību Pasaules junioru čempionātā, 3400 eiro no Eiropas badmintona federācijas. 6600 eiro Latvijas badmintona federācijas saņēma ziedojumos, bet 3500 eiro bija Latvijas badmintona federācija

LBF biedru sapulces apstiprinātajā vadības ziņojumā kā gada būtiskākās federācijas veiktās aktivitātes minētas Latvijas badmintona Gada balva, Latvijas badmintona reitings, Latvijas badmintona vasaras skola, kā arī kopīgi organizēti jauniešu braucienu uz turnīriem ārzemēm, kā arī LBF Disciplārlietu komisija izveidošana, lai sekmētu spēlētāju nesportiskas rīcības ierobežošanu.

LBF prezidents Mareks Gruškevics, rezumējot biedru sapulci, norādīja, ka Latvijas badmintona federācijas prioritāte ir piramīdas pamati. “Badmintonu ir viena no pieejamākajām sporta spēlēm, badmintona raketi kaut reizi rokās ir turējis teju ikviens Latvijas iedzīvotājs. Ja būs daudz spēlētāju, tad būs arī no kā atlasīt talantus ar pretenzijām uz Olimpiskajām spēlēm,” uzsvēra Mareks Gruškevics.

Comments are closed.