Raketes satvēriens

Raketes satvēriens

Pareizs raketes satvēriens ir viens no svarīgākajem priekšnoteikumiem pareizas badmintona spēles tehnikas apgūšanai, pielietošanai un izkopšanai. Dažādu sitienu veidu izpildīšanai nepieciešams apgūt arī vispiemērotāko raketes satvērienu. Kaut arī niansēs raketes satvēriens pieredzējušam spēlētājam var mainīties katrā atsevišķā sitienā, šeit ir parādīti trīs visbiežāk lietotie raketes satvērieni, kuru apguve ļaus veiksmīgi izpildīt praktiski visus badmintona pamatsitienu veidus.

1. Pamata satvēriens

satveriens-01

Pamata satvēriens tiek lietots sitieniem, kas tiek izpildīti virs galvas vai spēlētājam ērtajā pusē (tajā, kurā tiek turēta rakete). Bieži šis satvēriens tiek saukts arī par “V” satvērienu.

  • Roka raketes rokturi aptver it kā sasveicinoties;
  • Starp īkšķi un rādītājpirkstu veidojas V veida forma;
  • Pamata satvērienā ir svarīgi, lai novietojot roku, kā parādīts attēlā, raketes galva būtu vertikāli!

2. Īkšķa satvēriens

satveriens-05satveriens-04

Īkšķa satvēriens, ko reizēm sauc arī par “āmura satvērienu” tiek pamatā izmantots sitieniem, ko izpilda

no neērtās puses (kreisās priekš labročiem un labās – kreiļiem). Attēlā pa kreisi parādīts īkšķa satvēriens, ja rakete pacelta augšā, bet attēlā pa labi – īkšķa satvēriens, ja raketes galva ir zemāk par plaukstu.

  • no pamata satvēriena atšķiras ar to, ka īkšķis vertikāli atbalstās uz raketes roktura;
  • Pārējie četri pirksti aptver raketes rokturi un rādītājpirksts nav izvirzīts uz priekšu, kā tas ir pamata satvērienā.

3. “Pannas” satvēriens

satveriens-02 satveriens-021

  • Pannas satvēriens ir pamata satvēriena variācija, kurā raketes galva ir pagriezta paralēli tīklam;
  • “Pannas” satvēriens tiek lietots lai izpildītu sitienus tieši sev priekšā un ar plakanu trajektoriju;
  • Badmintona iesācējiem bieži tieši šis tvēriens instinktīvi kļūst par visvairāk lietoto, jo ļauj vieglāk izpildīt sitienu;
  • Vislielākā tehniskā kļūda ir izmantot šo satvērienu, lai izpildītu sitienus virs galvas, jo “pannas” satvēriens nespēs nodrošināt sitiena spēku un precizitāti.

Detalizētāku informāciju un konsultācijas par badmintona spēles tehniku vienmēr varēsiet saņemt pie mūsu treneriem un instruktoriem kluba treniņu nodarbībās!

* Attēli ņemti no BWF mācību materiālu arhīviem.