Riebiņu vidusskolā apgūst badmintonu

Riebiņu vidusskolā apgūst badmintonu

Riebiņu vidusskola Badmintona federācijas programmas “Shuttle time” ietvaros ieguvusi jaunu badmintona inventāru. Tas ļauj skolēniem sporta nodarbībās kvalitatīvi spēlēt šo sporta veidu. Turklāt sadarbībā ar federāciju apmācīti vairāki Latgales sporta skolotāji, veicinot badmintona izplatību reģionā.

Comments are closed.